Wie zijn wij

CultuRAbile beoogt cultuur in de breedste zin van het woord: onderzoeken, becommentariëren, in  context plaatsen, uitleggen waar nodig, maar vooral, samen cultuur beleven.
Dat doet CultuRAbile met rondleidingen, stadsverkenningen, lezingen etc.

Ons website-adres is: https://culturabile.nl, bereikbaar via het contactformulier.

Inleiding

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden via de website www.culturabile.nl

Deze Privacy Verklaring is gebaseerd op de Nederlandse privacy wetgeving (AVG – 25 mei 2018).

Bij de verwerking van persoonsgegevens is CultuRAbile gebonden aan geldende Nederlandse wet- en regelgeving. In dat kader houdt CultuRAbile zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring.

CultuRAbile stelt zich ten doel zo min mogelijk privacy gevoelige informatie te verzamelen of op te slaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

CultuRAbile verwerkt persoonsgegevens wanneer gebruik gemaakt wordt van onze diensten en/of omdat deze zelf aan ons verstrekt zijn:

 • Voorletters en achternaam
 • Naam van bedrijf of organisatie (indien relevant)
 • Adresgegevens (straatnaam – huisnummer – postcode – woonplaats)
 • E-mailadres
 • Telefoongegevens (mobiel /vast, indien relevant)
 • Bankgegevens (indien relevant).

Doel van verwerking persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens zijn nodig bij het aangaan van een overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het bestellen van een rondeiding of lezing. Opdat wij:

 • voldoen aan een wettelijk grondslag van de overeenkomst.
 • om producten en/of diensten op het correcte adres af te leveren.
 • om contact te kunnen zoeken, indien dit nodig is vanwege een optimale dienstverlening.
 • voor wettelijk verplichte financiële administratiedoeleinden.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

CultuRAbile bewaart persoonsgegevens voor administratieve doeleinden niet langer dan strikt noodzakelijk:

 • om de aangegane overeenkomst op correcte wijze uit te voeren.
 • om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen van financiële administraties.

CultuRAbile bewaart persoonsgegevens voor eigen doeleinden niet langer dan drie jaar om te informeren over nieuwe producten.

Delen van gegevens met derden

CultuRAbile verkoopt geen gegevens aan derden.

 • Verstrekt deze uitsluitend indien nodig voor het correct uitvoeren van de overeenkomst.
  Deze derden zullen eveneens gebonden zijn aan wet- en regelgeving.
 • Verstrekt deze indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Gegevens inzien

Onze relaties hebben altijd het recht om hun bij ons eventueel opgeslagen persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen – tenzij daar wettelijke beperkingen op rusten. Stuur hiervoor een gespecificeerd verzoek naar info@culturabile.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de juiste persoon wordt gedaan, houden we ons het recht voor om te vragen om een kopie van een identiteitsbewijs.

Cookies

CultuRAbile gebruikt op zijn website technische en functionele cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan de website www.culturabile.nl wordt opgeslagen op de eigen computer, tablet of smartphone van de bezoeker.

Cookies zijn een vast onderdeel in de software die wij voor onze website gebruiken (wij kunnen deze niet verwijderen). Deze cookies beogen een optimale technische werking van de website en verbeterd gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt – en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van de bezoeker/gebruiker.

Het is wel mogelijk om als bezoeker zèlf deze cookie functie uit te schakelen via de instellingen van de eigen internet browser. Bovendien is het mogelijk via deze instelling alle informatie te verwijderen die al eerder werden opgeslagen in de eigen browser.

Google Analytics

Informatie verkregen via Google Analytics wordt op verzoek van CultuRAbile zo goed mogelijk geanonimiseerd.

Ons worden geen IP-adressen verstrekt. Daarmee is surf gedrag van onze websitebezoekers niet terug te leiden tot individuele personen.

CultuRAbile brengt met Google Analytics in kaart hoe bezoekers onze website gebruiken – en hoe we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Dit is alleen een technisch/functionele proces (vandaar de anonimisering).

Advertentie cookies

CultuRAbile gebruikt geen advertentie cookies.

Beveiling

CultuRAbile neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus.

Wij hebben passende maatregelen genomen tegen verlies, ongeoorloofde wijziging, misbruik of enig (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.  Wanneer de indruk ontstaat dat gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zeker contact met ons op.

Dat kan via info@culturabile.nl

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en/of deze Privacy Verklaring kan contact opgenomen worden via  info@culturabile.nl

Deze Privacy Verklaring is opgesteld d.d. 30 januari 2019.